ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!
από Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 έως και την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14.7.20
Μετάβαση στο περιεχόμενο