ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων – Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών – Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών) – Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα έγγραφα για τα ΕΚ Ειδικών Μαθημάτων και το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με:

Α. το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Β. τα Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών

Γ. τα Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)

Δ. τα Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Ε. τις Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο