Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Κρήτης

ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ-Απόφασης Λειτουργίας ΠΠΠ 2021_ΨΘΟ946ΜΤΛΗ-ΠΧΜ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο