Υποβολή δικαιολογητικών των υποψήφιων μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψήφιων μελών, των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων θα πραγματοποιηθεί στο ιστότοπο της Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

https://epes.pdekritis.gr/

 

Οδηγίες για την κατάθεση των δικαιολογητικών υπάρχουν στην επιλογή

Πληροφοριακό Υλικό / Οδηγίες Υποβολής Αίτησης – Δικαιολογητικών