Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός

  1. τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών όπως το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
  2. τον αριθμό των έως τώρα υποβληθεισών αιτήσεων μαθητευομένων και εκπαιδευτικών, όπως καταγράφονται στο ΠΣ της Μαθητείας
  3. το γεγονός ότι τεχνικές δυσκολίες επέτρεψαν την υποβολή των αιτήσεων των εκπαιδευτικών με καθυστέρηση κάποιων ωρών

και αφετέρου την πρόθεση του Τμήματος Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. & Μάθησης στο χώρο εργασίας και του Υπουργείου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση του νέου ΠΠΠ, αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης του προγράμματος ως εξής:

Παρατείνεται

  1. η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών έως την Δευτέρα, 18-1-2021 και ώρα 23:59 μ.μ.
  2. η προθεσμία ανάρτησης των αποφάσεων των ΠΔΕ περί λειτουργίας τμημάτων για τη διεξαγωγή ΠΠΠ έως την 22-1-2021.

O χρόνος διεξαγωγής του ΠΠΠ θα οριστικοποιηθεί μόλις επιτραπεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο