Συνεχίζονται οι αιτήσεις αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας αλλά και των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (ΠΠΠ) Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Κρήτης περιόδου 2021.

Οι απόφοιτοι των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας που έχουν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος, μπορούν να εισέρχονται στο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά τους, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15-01-2021 (ώρα 23:59).

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην φάση υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής.

Στην ίδια ηλεκτρονική σελίδα μπορούν να εισέρχονται και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διδάξουν στο Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης περιόδου 2021, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και για τους εκπαιδευτικούς ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15-01-2021 (ώρα 23:59).

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί εφόσον είναι εφικτή η διά ζώσης παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης όπου έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης περιόδου 2021: https://www.pdekritis.gr/2020/12/21/32342/

Μετάβαση στο περιεχόμενο