Διορισμός αιρετών μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης

ΠΥΣΠΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2020 6ΓΧΣ46ΜΤΛΗ-ΓΞΓ

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο