Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης

ΠΥΣΔΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2020 Ω5ΓΕ46ΜΤΛΗ-ΒΒ2

Περισσότερα

Διορισμός αιρετών μελών στα Ανώτερα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Κρήτης

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Ω08Ν46ΜΤΛΗ-62Δ

Περισσότερα

Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης

ΠΥΣΠΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020 (ΑΔΑ: ΩΖ7Π46ΜΤΛΗ-40Γ)

Περισσότερα

Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης

ΑΠΥΣΔΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020   (ΑΔΑ:Ρ43Β46ΜΤΛΗ-891)

Περισσότερα

Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης

ΠΥΣΔΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020 (ΑΔΑ:9ΠΑΙ46ΜΤΛΗ-ΡΜΦ)

Περισσότερα

«Ορισμός σειράς τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Ανώτερου Περιφερειακου Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης»

ΑΠΥΣΠΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020 (ΑΔΑ:690946ΜΤΛΗ-1ΙΚ)

Περισσότερα

28-12-20 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2020-2021

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο