Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελεχωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-21.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο