Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.01.ΕΑΕ και μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28 και ΠΕ30 για το διδακτικό έτος 2020-21 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021»

Περισσότερα

Απαραίτητα έντυπα για τους αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν προσληφθεί σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αφορούν το ΠΥΣEΕΠ (απόδοση Μισθολογικού Κλιμακίου – Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ οι οποίοι έχουν προσληφθεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κρήτης, όπως συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα και

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα ΚΕΣΥ Κρήτης

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα ΚΕΣΥ Κρήτης όπως συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα και τα καταθέσουν μαζί με

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα ΚΕΣΥ Κρήτης

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα ΚΕΣΥ Κρήτης όπως συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα και τα καταθέσουν μαζί με

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα ΚΕΣΥ Κρήτης

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές οι οποίοι έχουν προσληφθεί στα ΚΕΣΥ Κρήτης όπως συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα και τα καταθέσουν μαζί με

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο