ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Ο.Υ.Μ) ΤΩΝ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τις 15-7-20 έως και τις 22-7-20

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο