Αποφάσεις διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε ΣΜΕΑΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο