24-1-2020_Επείγον: Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Πελοποννήσου (ΣΕΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 27-1-2020 ΜΕΧΡΙ 29-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο