Σεμινάριο εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. για το μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας»

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) του Κ.Ε.Σ.Υ.: Λεμονή Ζαφειρούλα, Σπυριδάκη Αικατερίνη και Αντωνίου Θεόδωρος, διοργανώνουν σεμινάριο επιμόρφωσης, την Τετάρτη 13/11/2019 και ώρες 16:00 – 19:00 στην αίθουσα Πυξίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8, 2ος όροφος).

Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που έχουν αναλάβει το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΕΠΑ.Λ. ή ενδιαφέρονται να το αναλάβουν στο μέλλον. Οι κ.κ. συνάδελφοι να φέρουν αποθηκευτικό μέσο (usb) για την παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού του σεμιναρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο