ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28 και ΠΕ30 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Μετάβαση στο περιεχόμενο