Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ και ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020»

Μετάβαση στο περιεχόμενο