Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2019-20 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021»

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο