Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΠΔΕ Κρήτης περιόδου Ιουλίου 2019

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Φορέας: 1019-201-9901000) περιόδου Ιουλίου 2019