Ε. Βρετουδάκη: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΕ ΠΕ60 3ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΤΟΥΔΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ψυχογνωστικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων εντός της σχολικής κοινότητας. Ο υποστηρικτικός ρόλος των δομών»

Σχετικά έγγραφα