1) Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Δνση Ψηφ. Συστ. Υποδομών & Εξετάσεων και στη Γενική Δνση Στρατ. Σχεδ, Προγραμ. και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2019-2020. 2) Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να

Περισσότερα

Έναρξη Λειτουργίας Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. και

Περισσότερα

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

2019_05_ 24 _Φ_251_83380_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2019 ΑΔΑ ΩΤ0Μ4653ΠΣ-71Χ-2

Περισσότερα

Γ. Γρηγοράκης: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών του 28ου και 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και του 35ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε διασχολική επιμορφωτική ημερίδα με θεματικό άξονα: «∆ιαχείριση προβληµάτων συµπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον»

Περισσότερα