Μαθητεία – Πρόσκληση Διάθεσης θέσεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (Δελτίο Τύπου)

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου με την Πρόσκληση Διάθεσης θέσεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα σην Μαθητεία:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο