Ε. Βιδάκη, Α. Φιλιππάκη: Επιμορφωτική ημερίδα, την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 στο 40ο ∆ηµ. Σχ. Ηρακλείου, από 8:00 έως 14:00 για τους εκπαιδευτικούς του 34ου & 40ου Δημ. Σχ. Ηρακλειου, με θέμα: «Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολικό Περιβάλλον: Πρόληψη και Αντιμετώπιση»

Μετάβαση στο περιεχόμενο