14-05-19 Πρόσκληση για Συμβούλους

Ανακοίνωση -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείαςμε αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Η Πρόσκληση σε μορφή pdf

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 15/05/2019και ώρα 13:00 έως τις 31/05/2019και ώρα 13:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο