ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ TH ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Μετάβαση στο περιεχόμενο