Β. Καλοκύρη: Φεστιβάλ Ρητορικής Παιδείας (16-18/5/2019, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο). Δυνατότητα παρακολούθησης περιορισμένου αριθμού καθηγητών και μαθητών ως θεατών, μετά από δήλωση. Παράταση δήλωσης συμμετοχής έως Δευτ. 15/4/19.

Σχετικά έγγραφα