Καλοκύρη Β. – Επιμορφωτικό σεμινάριο για Φιλολόγους. «Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. Μοντέλα συνδιδασκαλίας και εφαρμογές με υλικό. Καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο του Προγράμματος “Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ”». Τρίτη 26-2-19, 1 Ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο