Ι. Ραμουτσάκη – Υπενθύμιση Διήμερου ενδοσχολικών επισκέψεων, επιμορφωτικών –ενημερωτικών Σεμιναρίων, με τα παρακάτω θέματα : Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας και Σχέδιο μαθήματος, Ενισχυτική Διδασκαλία, Φιλολογικά Μαθήματα και καλές πρακτικές, Ανατροφοδότηση για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και Υλοποίηση Βιωματικού Εργαστηρίου Διδακτικής για τη Νεοελληνική Γλώσσα- Έκφραση- Έκθεση, με θέμα : “Η σχολική περίληψη : Τεχνικές και καλές πρακτικές για τη σύνταξή της”

Μετάβαση στο περιεχόμενο