Α. Σπαθαράκη – Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας ∆ιευθυντών και Προϊστάμενων Δ.Σ της 7ης ενότητας ΣΕΕ ΠΕ 70, με θέμα: «Προκλήσεις- Προτάσεις ενδυνάμωσης της συμπεριληπτικής κουλτούρας στη σχολική κοινότητα. Ο ρόλος του Δ/ντή και της παιδαγωγικής ομάδας».

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο