ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο