Ι. Ραμουτσάκη – Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας προς τους/τις φιλολόγους των σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητας (Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ) Ηρακλείου και Λασιθίου από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη

Σχετικά έγγραφα