Ι. Ραμουτσάκη – Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού για τα ΕΠΑΛ προς τους/τις συναδέλφους σχολείων παιδαγωγικής αρμοδιότητας (Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ)