ΠΡΟΣΛΗΨH ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ_ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μετάβαση στο περιεχόμενο