«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα υποψηφίων διευθυντών της κενούμενης θέσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Λασιθίου»

Μετάβαση στο περιεχόμενο