Αποτελέσματα εκλογών 7ης Νοεμβρίου 2018 για το ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π∆ 1/2003 (άρθρο 29) οι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 12-11-2018, να ασκήσουν ένσταση κατά τους κύρους της εκλογής, ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο