2η Τροποποίηση της αριθμ. Φ.2.5/10745/18-9-2018 Απόφασης Πρόσληψης και τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο