ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KEEP-ON / MULTIPLIER EVENT OF KEEP-ON PROJECT

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης οργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα προγράμματα ευρωπαϊκών συνεργασιών, από την Πέμπτη 20 έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 είναι αφιερωμένη στο πρόγραμμα “Keep-On: Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς της τάξης στην πρόληψη της σχολικής διαρροής των μεταναστών μαθητών”.
Το πρόγραμμα της ημέρας που ξεκινάει στις 08:30 και ολοκληρώνεται στις 15:30 περιλαμβάνει:
– Παρουσίαση του “Παιδαγωγικού Εγχειριδίου KEEP ON: καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι για την αποφυγή της σχολικής διαρροής μεταναστών μαθητών στη Σχολική Εκπαίδευση.
– Δυo εργαστήρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της Εργαλειοθήκης του KEEP ON από τις σχολικές συμβούλους Δέσποινα Αγγελιδάκη και Ελένη Πουλλά.
– Εργαστήριο για την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος και παρουσίαση πραγματικών υλοποιήσεών του κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του Project στην Ελλάδα.
– Συνεδρία για δικτύωση, ανταλλαγή πρακτικών και μελλοντικών συνεργασιών.

Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο