Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έδρα το Ηράκλειο

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έδρα το Ηράκλειο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, από Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 έως και Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Λεπτομέρειες στα σχετικά έγγραφα που ακολουθούν.

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο