ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – Πρόσκληση σε διασχολική επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των Συλλόγων Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου 48ου, 5ου και 23ου

Έγγραφο