ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ενημέρωση συναδέλφων από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, σχετικά με : α) τη διαδικτυακή προετοιμασία των κριτών για τους Παγκρήτιους Αγώνες Ρητορικής και β) την προώθηση της Εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ υπ’αρ. πρωτ. Φ7/40834/Δ4 της 12ης-3-2018 και το σχετικό ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018 (άρθρο 28 : Ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, άρθρο 34 :Αξιολόγηση μαθητών Γενικών Λυκείων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για τις Δημιουργικές Εργασίες)

Έγγραφο