ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- Λογισμικά online μάθησης-Πρόγραμμα προσεχών ενδοσχολικών συναντήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 –Αναβολή του σεμιναρίου «Άτυπα περιβάλλοντα μάθησης στις Φ.Ε. – Επικοινωνία των Φ.Ε.»- Ανακοινοποίηση

Έγγραφο

Περισσότερα

23-01-18 Προσλήψεις 121 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται: 26 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές

Περισσότερα

23-01-18 Προσλήψεις 60 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 60 εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου

Περισσότερα

ΣΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα των εκπαιδευτικών μουσικής Π.Ε. & Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα των εκπαιδευτικών μουσικής Π.Ε. & Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης σε ενδοσχολικήεπιμορφωτική ημερίδα για την Περιγραφική Αξιολόγηση .(Σχετ. Έγκριση ημερίδας από ΠΔΕ Κρήτηςαρ. πρωτ 719/22-1-2018)

Έγγραφο

Περισσότερα