Συμπληρωματική προκήρυξη μίας (1) θέσης Νηπιαγωγού του Αγγλόφωνου Τμήματος Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

Οδηγίες για την ορθή υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της με αριθμ. 227951/Η2/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΔ44653ΠΣ-769) προκήρυξης της ΔΙΠΟΔΕ του

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Ενδοσχολική επίσκεψη Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων και παιδαγωγικής Ευθύνης στο 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου. Επιμορφωτικές συναντήσεις για τα φιλολογικά μαθήματα και παιδαγωγικά θέματα

Έγγραφο

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο