Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Κοινωνία και Σχολείο: Σχέσεις & Προοπτικές»

Τα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Κοινωνία και Σχολείο: Σχέσεις & Προοπτικές» είναι διαθέσιμα σε μορφή e-book στη διεύθυνση http://synedria.pdekritis.gr/index.php/el/arxeio-synedrion/1o-synedrio-1/praktika-1ou-synedriou