ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ’17-18 ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ