Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης περιόδου Ιουλίου 2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο