ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Πρόσκληση σε επιμορφωτικό, διασχολικό Σεμινάριο προς τους /τις συναδέλφους από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, για τον προγραμματισμό του διδακτικού και του παιδαγωγικού έργου για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, στο πλαίσιο των Διασχολικών Δικτύων επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Σχ.Συμβούλου

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο