«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13), Οικονομολόγων (ΠΕ09), Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι.-ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.07), Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 29-6-2017  έως  7-7-2017

Περισσότερα

ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- Διερεύνηση αναγκών και προσφερόμενης τεχνογνωσίας σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων smartphones για την υποστήριξη των Καθηγητών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Παράταση για υποβολή της δήλωσης συμμετοχής Φιλολόγων με εισήγησή τους στην «6η Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής. Διδάσκοντας ‘με λογισμό και με όνειρο’. Έμπνευση και Δημιουργία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Σχολ. έτος 2017-18.»

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Συγχαρητήρια στα σχολεία που συμμετείχαν στους 1ους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης. Αποστολή πίνακα αποτελεσμάτων

Έγγραφο

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

       Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της παραπάνω μοριοδότησης εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 26-6-2017 ΕΩΣ 30-6-2017

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Πρόσκληση σε επιμορφωτικό, διασχολικό Σεμινάριο προς τους /τις συναδέλφους από τη Σχολική Σύμβουλο, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, για τον προγραμματισμό του διδακτικού και του παιδαγωγικού έργου για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς και για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, στο πλαίσιο των Διασχολικών Δικτύων επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Σχ.Συμβούλου

Έγγραφο

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο