ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Ζητούμενα εξέτασης και παραδείγματα στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 126/ ΦΕΚ 211 Α/11-11-2016

Έγγραφο

Περισσότερα

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Πρόληψη, συνέργεια, ενδυνάμωση στην σχολική κοινότητα»

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας Δήμου Ηρακλείου, το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης Κρήτης και

Περισσότερα