«Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτηs(Φορέας: 90-21, Ε.Φ. 185) περιόδου Απριλίου 2017»