ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- Συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 στο Λασίθι – Σεμινάριο «Η αξιολό- γηση της επίδοσης του μαθητή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Περιγραφική Αξιολόγηση» στο Ηράκλειο

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο