ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Σημειώσεις της Σχολικής Συμβούλου, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, προς τους φιλολόγους αρμοδιότητάς της για τον προγραμματισμό και τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Σημειώσεις- Διευκρινίσεις της Σχολικής Συμβούλου, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, για τον τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων (σε διαγωνίσματα και τελικές εξετάσεις) σχολικού έτους 2016-2017, προς τους/τις φιλολόγους αρμοδιότητάς της

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ευχές από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, προς τους/τις συναδέλφους για τα Χριστούγεννα και τον καινούριο χρόνο

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ-ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ- Eνημέρωση εκπαιδευτικών Αγγλικής για Δειγματικές Διδασκαλίες

¨Εγγραφο

Περισσότερα

20-12-16 Μόνιμος διορισμός 189 εκπαιδευτικών από τούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, διορίζονται σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών 144 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 45 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια

Περισσότερα

ΣΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 12 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Πίνακας συμμετεχόντων στο Εργαστηριακό Σεμινάριο – «Δημιουργία και στατιστική επεξεργασία δεδομένων ερωτηματολογίων και πειραμάτων με SPSS

Έγγραφο

Περισσότερα